Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Phân công nhiệm vụ của công chức Ban Tiếp công dân tỉnh - Văn phòng UBND tỉnh

(21:55 | 12/06/2020)

Thông báo số 505/TB-VP ngày 12/6/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ của công chức Ban Tiếp công dân tỉnh - Văn phòng UBND tỉnh.

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   505_TB-VP.signed.pdf