Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn (heo) Châu Phi phát sinh, lây lan trên diện rộng

(22:12 | 10/06/2020)

Công văn số 3371/VP-KTCN ngày 10/6/2020 của Văn  phòng UBND tỉnh về việ ctập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn (heo) Châu Phi phát sinh, lây lan trên diện rộng.

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   3371_VP-KTCN.signed.pdf