Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tình hình kinh tế - xã hội sau dịch trên địa bàn tỉnh

(09:54 | 16/06/2020)

Công văn số 511/TB-VP ngày 16-6-2020 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tình hình kinh tế - xã hội sau dịch trên địa bàn tỉnh.

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   511_TB-VP.signed.pdf