Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại Hội nghị trực tuyến chuyên đề "Thực trạng ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính và thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(21:32 | 13/06/2020)

Thông báo số 414/TB-VP ngày 13/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh  về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại Hội nghị trực tuyến chuyên đề "Thực trạng ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính và thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2019)".

 

BBT