Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Giới thiệu mẫu chữ ký của ông Lâm Minh Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

(10:05 | 09/07/2020)

Ngày 7-7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 300/TB-UBND về thông báo giới thiệu mẫu chữ ký của ông Lâm Minh Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 để các cơ quan đơn vị biết, tiện liên hệ công tác. (Xem file đính kèm).

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   300_TB-UBND.signed.pdf