Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Lấy ý kiến Quy định về hình thức và mức hỗ trợ kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(15:58 | 23/09/2017)

Thực hiện Công văn số 2584/VP-KTTH ngày 26/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc chấp nhận chủ trương xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về hình thức và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang tổ chức lấy ý kiến các ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan cho dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định về hình thức và mức hỗ trợ kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ: https://www.kiengiang.gov.vn/Trang/TrangChu.aspx. Mọi ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân xin gởi về Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang, địa chỉ: 840 Nguyễn Trung Trực, phường An Hoà, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 02973.814.192 - Fax: 02973.814.198. Email: sct@kiengiang.gov.vn.

T.Long

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1093-SCT-QLTM_201709180424396180_20170922020319931930.pdf  du_thao_Quy_dinh_20170922020343459450.doc  QD_UBND_tinh_20170922020335931930.doc