Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Công điện khẩn về việc ứng phó bão số 16 (1970/CĐ-UBND)

(09:46 | 25/12/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1970_CD-UBNDsigned_20171225095942616610.pdf