Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Công điện khẩn về việc ứng phó bão số 16 (1971/CĐ-UBND)

(13:22 | 25/12/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1971_CD-UBNDsigned.pdf