Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Công bố quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh.

(13:19 | 04/01/2018)

Ngày 2-1-2018, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức công bố Quyết định số 2927/QĐ-UBND, ngày 29-12-2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập và nhân sự Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp (BQLDAĐTXD CNDD-CN) tỉnh, trên cơ sở sáp nhập 6 BQLDAĐTXD của các sở: Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Công thương. Đồng chí Mai Anh Nhịn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn  trao quyết định bổ nhiệm
Giám đốc và Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh
cho hai đồng chí Trần Ngọc Tính (bìa trái) và Bùi Phước Châu.

 

    Theo Quyết định số 2927/QĐ-UBND, BQLDAĐTXD CNDD-CN tỉnh là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14-2-2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP, ngày 10-10-2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. BQLDAĐTXD CNDD-CN tỉnh chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định. BQLDAĐTXD CNDD-CN tỉnh có chức năng: Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được giao; tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, BQLDAĐTXD quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan; bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình xây dựng hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư; nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao; thực hiện các chức năng khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.


    Dịp này, UBND tỉnh công bố 2 quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh gồm: Quyết định số 2928/QĐ-UBND, ngày 29-12-2017 về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Ngọc Tính - Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Giám đốc BQLDAĐTXD CNDD-CN tỉnh; Quyết định số 2951/QĐ-UBND, ngày 29-12-2017 về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Bùi Phước Châu - Giám đốc BQLDAĐTXD Sở Y tế giữ chức Phó Giám đốc BQLDAĐTXD CNDD-CN tỉnh./.
 

Bích Linh