Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

(08:55 | 14/01/2018)

Sáng 11-1, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018.  

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua công tác nội chính và PCTN năm 2017. 

 

    Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2017, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác nội chính và PCTN đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, bảo vệ thành công các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. An ninh trên tuyến biên giới, biển, đảo cơ bản ổn định. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, tiềm lực quốc phòng được củng cố. Công tác diễn tập khu vực phòng thủ ba cấp đạt yêu cầu. Các cơ quan tư pháp tập trung thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả trên nhiều mặt. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao; kiểm sát tốt hoạt động tư pháp. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện. Các vụ khiếu kiện đông người được tập trung giải quyết cơ bản ổn định. Công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt kết quả khá tích cực. Công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham những được tăng cường, có chuyển biến tiến bộ; nhiều vụ việc, vụ án được phát hiện và xử lý nghiêm minh theo pháp luật... 


     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, năm 2018, dự báo tình hình trong nước, khu vực và thế giới diễn biến hết sức phức tạp, để công tác nội chính và PCTN có ý nghĩa quan trọng thì phải được tập trung chỉ đạo thực hiện một cách quyết liệt. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Nội chính Tỉnh ủy, cơ quan nội chính các cấp cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác nội chính và PCTN; tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, PCTN, lãng phí. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm xây dựng tổ chức đảng, chính quyền ngày đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.    


     Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị chỉ đạo, các cơ quan khối nội chính thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường phối hợp, chủ động tham mưu, xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo thực hiện tốt công tác nội chính, PCTN; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phúc tra, rà soát các cuộc thanh tra, nâng lên công tác giám định. Đồng chí chỉ đạo phải đẩy nhanh công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án theo đúng pháp luật nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác tiếp dân, tập trung giải quyết khiếu nại, khiếu kiện, giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật, tố cáo, phản ánh của nhân dân, báo chí về tiêu cực, tham nhũng. Bên cạnh đó phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, gắn với phòng ngừa nghiệp vụ, làm tốt công tác quản lý đối tượng và địa bàn trọng điểm với phương châm lấy phòng ngừa là chính; đảm bảo giữ ổn định chính trị, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực phản động; tổ chức tấn công, đánh mạnh vào các loại tội phạm nguy hiểm; tăng cường, phối họp xử lý tình hình tranh chấp ngư trường; ngăn chặn tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta và cương quyết xử lý nghiêm, không để tàu thuyền ngư dân ta sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép; đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, các vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý có hiệu quả các tình huống phát sinh, tranh chấp trên biên giới, trên biển.../.
 

Tây Hồ