Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh tại buổi họp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang lần thứ VIII năm 2018

(15:12 | 10/05/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   350_TB-VPsigned_201805080307195320.pdf