Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc trực tuyến với Tổ Công tác liên ngành 689 của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển về chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ

(09:19 | 24/06/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   440_TB-VPsigned_201806230841501280.pdf