Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh mai Anh Nhịn tại Hội nghị trực tuyến sơ kết Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, qua 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020

(11:41 | 16/07/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   497_TB-VPsigned_201807160915053220.pdf