Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Giới thiệu mẫu chữ ký của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

(08:50 | 23/07/2018)

Thông báo số 190/TB-UBND ngày 19/7/2018 

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   190_TB-UBND.signed_2.pdf