Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo hoạt động của Trung tâm điều hành thành phố thông minh Phú Quốc

(09:44 | 07/08/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1132_TB-UBNDsigned_201808060930226860.pdf