Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại buổi làm việc với Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh về Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền lần thứ XIII năm 2019.

(13:20 | 02/01/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   840_TB-VPsigned_201812290504025430.pdf