Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xử lý, phản hồi các yêu cầu, kiến nghị

Xem với cỡ chữAA

Công văn về việc báo cáo kết quả thẩm định quy trình điều trị bệnh nhân Lê Thị Tú Phương tại BVĐK tư nhân Bình An

(09:13 | 08/05/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   736_SYT_NVYDsigned_201904260453541960.pdf