Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xử lý, phản hồi các yêu cầu, kiến nghị

Xem với cỡ chữAA

Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Trần Văn Huynh

(11:02 | 26/11/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   4954_LDTBXH-VP.pdf