Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xử lý, phản hồi các yêu cầu, kiến nghị

Xem với cỡ chữAA

Về việc cung cấp nội dung theo phiếu đề nghị cung cấp thông tin của Phóng viên Nguyễn Thanh Sơn báo pháp luật net

(09:05 | 03/12/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1377-vp-thanh_son.pdf