Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xử lý, phản hồi các yêu cầu, kiến nghị

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh khóa IX

(15:16 | 11/12/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   979_BC-SGTVT.PDF