Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xử lý, phản hồi các yêu cầu, kiến nghị

Xem với cỡ chữAA

Xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư tại Phú Quốc

(13:55 | 23/12/2019)

Sáng 20-12, Ban Quản lý Khu kinh tế (BQLKKT) Phú Quốc hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020; đồng chí Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự.

Đồng chí Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc.

 

Năm 2019, BQLKKT Phú Quốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 15 dự án với diện tích hơn 447ha, tổng vốn đầu tư hơn 16.142 tỷ đồng, thu hồi 1 chủ trương đầu tư dự án. Đến nay, trên địa bàn huyện Phú Quốc có 312 dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu quy hoạch với diện tích 10.897ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 321.557 tỷ đồng… BQLKKT Phú Quốc giải quyết xong 152/166 hồ sơ cấp phép, lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 với tổng diện tích hơn 757ha; 95 đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 với tổng diện tích hơn 4.505ha; cấp 4 giấy phép quy hoạch.

 

Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư hạ tầng của Trung ương hỗ trợ Phú Quốc chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư, gây ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng của các công trình; các vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giao đất cho nhà đầu tư chưa được xử lý dứt điểm; việc xác định giá đất để nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính còn chậm, công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, kiểm soát ô nhiễm môi trường, thoát nước đô thị chưa tốt…

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Vũ Hồng cho rằng BQLKKT Phú Quốc cần thực hiện chặt chẽ quy chế phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, huyện để lập quy hoạch, dự báo, lộ trình, phân kỳ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Quốc từ năm 2020 đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn dài hạn đến 2050 theo hướng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Tập trung giải quyết, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Tăng cường quản lý, giám sát, hỗ trợ các dự án đầu tư; tập trung công tác quản lý quy hoạch xây dựng, chú trọng nâng cao chất lượng thẩm định quy hoạch chi tiết; kịp thời chấn chỉnh các vi phạm trong công tác quản lý giao đất, xây dựng, môi trường; tăng cường quản lý công tác xây dựng, kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch, xử lý nước thải, rác thải. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và tạo môi trường thông thoáng cho phát triển sản xuất, kinh doanh...

THANH DƯ