Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xử lý, phản hồi các yêu cầu, kiến nghị

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 558/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 về việc xem xét đơn của ông Cái Đăng Khương, ngụ tại Khu phố 2, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên yêu cầu trả lại đất bị nhà nước trưng dụng làm trụ sở cơ quan Ngân hàng

(13:44 | 27/04/2018)

V/v xem xét đơn của ông Cái Đăng Khương.

​   

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   558_UBND-TCD.signed.pdf