Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xử lý, phản hồi các yêu cầu, kiến nghị

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 690/UBND-TCD ngày 21/5/2018 V/v thông báo kết quả giải quyết vụ việc khiếu nại của bà Đỗ Thị Tư.

(13:41 | 24/05/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   690_UBND-TCD.signed.pdf