Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xử lý, phản hồi các yêu cầu, kiến nghị

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 717/UBND-TCD ngày 25/5/2018 V/v báo cáo kết quả xem xét đơn của ông Nguyễn Văn Xinh (Công văn số 54-CV/VPTU/ĐT ngày 06/9/2016 của Văn phòng Tỉnh ủy).

(13:43 | 04/06/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   717_UBND-TCD.signed.pdf