Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xử lý, phản hồi các yêu cầu, kiến nghị

Xem với cỡ chữAA

V/v trả lời phóng viên Đặng Công Doãn

(09:52 | 26/07/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   950_UBND-THsigned_20180720093629380.pdf