Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xử lý, phản hồi các yêu cầu, kiến nghị

Xem với cỡ chữAA

Thông tin kết quả kiểm tra vụ việc phản ánh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến đất của Dinh Bổn cảnh Thành hoàng Chuông Am huyện Phú Quốc

(06:50 | 11/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   223_UBND-TCDsigned_201903081014428510.pdf