Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xử lý, phản hồi các yêu cầu, kiến nghị

Xem với cỡ chữAA

Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại (ông Nguyễn Văn Út).

(21:02 | 14/11/2018)

​ 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2516_QD-UBND.signed.pdf