Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc của Thường trực UBND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc cuối tháng 11/2017 của Thường trực UBND tỉnh

(08:28 | 16/11/2017)

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 16/11/2017 đến ngày 30/11/2017.

Chi tiết xem file đính kèm


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1510794230565.pdf