Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc Thường trực UBND

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 16/12/2018 đến ngày 31/12/2018)

(10:56 | 18/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   417_TB-UBNDsigned_201812170825228680.pdf