Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc Thường trực UBND

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc đầu tháng 03/2019 của Thường trực UBND tỉnh

(08:44 | 01/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   34_TB-UBNDsigned_201902280443009920 (1).pdf