Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch Ngành – Lĩnh vực

Xem với cỡ chữAA

Công bố Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

(13:45 | 13/09/2018)

Chiều ngày 11/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn chủ trì họp với lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các địa phương trong tỉnh để nghe công bố Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh - Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (ảnh). Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia báo cáo tại cuộc họp…

Theo đó, TS. Lương Quang Xô - Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam báo cáo tóm tắt Dự án “Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” - là công trình nghiên cứu khoa học đóng góp cho xây dựng quy hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp hiệu quả theo đặc điểm từng vùng sinh thái của tỉnh.

 


Trên cơ sở các luận cứ khoa học, sau thời gian nghiên cứu và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, trong đó nêu rõ quan điểm và các mục tiêu cần đạt được như sau:


Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và các quy hoạch chuyên ngành: Nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, đô thị… Đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Phù hợp với định hướng phát triển thủy lợi đã được phê duyệt trong quy hoạch tổng thể thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu - nước biển dâng và các quy hoạch thủy lợi đã được phê duyệt. Tận dụng và phát huy hiệu quả các hệ thống thủy lợi đã được đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Sử dụng các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực thủy lợi có liên quan đến tỉnh Kiên Giang. Mục tiêu tổng quát là đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của tỉnh, kết hợp chủ động phòng, chống thiên tai; chủ động quản lý nguồn nước ngọt và mặn. Theo đó, nhắm đến các mục tiêu cụ thể là chủ động kiểm soát, đảm bảo cung cấp đủ nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp, trong đó phục vụ cho sản xuất lúa là chủ yếu; chủ động cung cấp nước mặn cho nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm công nghiệp, quảng canh, tôm - lúa); góp phần phát triển giao thông nông thôn; góp phần phát triển hạ tầng nông thôn (điện, nước) để phát phát triển, bố trí dân cư; góp phần tạo nguồn nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, công nghiệp và các ngành khác; xác định hướng đi, phân kỳ thời gian để phát triển bền vững.


Quyết định cũng đã đưa ra định hướng phát triển thủy lợi tỉnh Kiên Giang, phân kỳ làm hai giai đoạn đến năm 2020 và đến năm 2030, trong đó xác định rõ quy hoạch thủy lợi cho các vùng sản xuất của tỉnh là vùng tứ giác Long Xuyên, vùng tây sông Hậu và U Minh Thượng với các giải pháp được gắn kết chặt chẽ, gồm: giải pháp phi công trình và giải pháp công trình nhằm mục tiêu chung là đảm bảo phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững.


Để cụ thể hóa, triển khai thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Chi cục Thủy lợi tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, lấy ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương và đã nhận được sự đồng thuận cao của các đại biểu tham dự.
 
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn khái quát các đặc điểm sinh thái đối với từng vùng sản xuất của tỉnh, trong đó nêu tóm tắt các phương án bố trí công trình thủy lợi của từng vùng (tứ giác Long Xuyên, tây sông Hậu và U Minh Thượng) theo điều kiện tự nhiên, nhấn mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận để người dân cùng tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch; giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và địa phương đảm bảo thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo được nêu trong Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của UBND tỉnh. Các quy hoạch có liên quan phải căn cứ vào quy hoạch thủy lợi và trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch thủy lợi, nếu xét thấy có những điểm khiếm khuyết trong quy hoạch thì kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế./.
 

Trung Nghĩa