Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Các dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Quyết định cho Công ty TNHH Nam Anh thuê đất tại Khu cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

(10:09 | 08/05/2018)

Quyết định cho Công ty TNHH Nam Anh thuê đất tại Khu cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (dự án Nhà máy sản xuất nước đá thủy sản).

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   643_QD-UBND.signed.pdf