Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Các dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 1418/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ do Tổ chức Vietnam Health, Education and Literature Project (VNHELP) tài trợ

(14:08 | 25/06/2018)

Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1418_QD-UBND.signed.pdf