Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Các dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 1412/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Khoản 16, Điều 1 Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

(14:11 | 25/06/2018)

Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 

​ 

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1412_QD-UBND.signed.pdf