Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Các dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 1411/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017 huyện An Minh.

(14:13 | 25/06/2018)

Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 21/6/2018

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1411_QD-UBND.signed.pdf