Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Các dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 1391/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Khoản 14, Điều 1 của Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân tỉnh Kiên Giang.

(14:17 | 22/06/2018)

Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 19/6/2018

​ 

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1391_QD-UBND.signed.pdf