Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Các dự án mua sắm công

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 05/9/2018

(13:56 | 05/09/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1957_QD-UBND.signed.pdf