Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Các dự án mời gọi đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2020

(14:25 | 06/09/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1888_QD-UBND.signed.pdf