Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội quý I/2019

(06:32 | 08/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   85_BC-UBNDsigned_201904051252503200.pdf