Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

(06:33 | 08/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   88_BC-UBNDsigned_201904050356092510.pdf