Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2019

(06:41 | 08/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   49_BC-UBNDsigned_201903140758576850.pdf