Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn các xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(06:48 | 08/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   50_BC-UBNDsigned_201903140756506830.pdf