Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

(07:11 | 08/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   28_BC-BCDsigned_201903140736033180.pdf