Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng , chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

(07:25 | 08/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   29_BC-BCDsigned_201903140754031000.pdf