Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I và chương trình công tác trọng tâm quý II năm 2019

(07:26 | 08/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   54_BC-UBNDsigned_201903140655564040.pdf