Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo rà soát, đánh giá thực trạng việc thực hiện tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đối với đơn vị cấp xã thuộc biên giới đất liền tỉnh Kiên Giang

(07:39 | 08/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   56_BC-UBNDsigned_201903140402544990.pdf