Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo về việc Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019

(09:10 | 08/05/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   123_BC-UBNDsigned_201905040418348400.pdf