Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo về việc thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống giao thông kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

(09:32 | 06/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   377_UBND-KTCNsigned_201904100713399330.pdf