Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

(09:34 | 06/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   50_BC-BCDsigned_201904120120406230.pdf