Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

(07:39 | 10/06/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   74-BC-BCDCVD_20190607025346310.pdf